Tuberkulose, pesten som kom tilbake

“I Norge møter jeg mange som tror de er immune mot tuberkulose etter å ha tatt BCG vaksinen, som tidligere var en del av barnevaksinasjonsprogrammet. BCG beskytter best mot hjernehinnebetennelse forårsaket av tuberkulosebakterien hos barn, men er ikke like god mot lungetuberkulose hos voksne. I dag er BCG kun en del av barnevaksinasjonsprogrammet for barn som har foreldre fra land med stor forekomst av tuberkulose.

Det er viktig å vite at du kan være mottagelig for tuberkulose selv om du er vaksinert.”

Les resten av min artikkel om tuberkulose og utviklingen av antibiotikaresisten på Aftenposten.no

English: This is an article I wrote on tuberculosis and antibiotic resistance for Aftenposten.

Advertisements

Anti-vaksinebevegelsen i California

Som stipendiat i California fikk jeg observere både meslingeutbruddet og anti-vaksinebevegelsen på nært hold. Her finner du min kronikk i Aftenposten om temaet:

Jeg er flokken og vaksiner redder liv

English: I wrote this piece in the newspaper Aftenposten on the measles outbreak and anti-vaccine movement in California.